Welkom op de website van BMT vzw

BMT vzw staat voor Beroepsvereniging van Muziektherapeuten vzw.

Deze vereniging waakt over de kwaliteit van de muziektherapie in België en verdedigt de belangen van haar leden. Wij richten ons specifiek naar muziektherapeuten met een academisch diploma (Master). Activiteiten in het kader van muziektherapie zijn toegankelijk voor leden en geïnteresseerden, zoals studiedagen, workshops en avondlezingen.

BMT vzw is aangesloten bij het EMTC (European Music Therapy Confederation) en zetelt in haar vergaderingen als Belgisch afgevaardigde.