Lid worden

De statuten van BMT vzw omschrijven drie vormen van lidmaatschap: student lid, kandidaat lid en volwaardig lid. Een volwaardig lid kan, mits hij/ zij voldoet aan de geformuleerde criteria, het statuut van supervisor verwerven.

De voorwaarden om een van deze vormen van lidmaatschap te bekomen, zijn de volgende:

Volwaardig lid

 • Getuigschrift van een academische opleiding tot muziektherapeut
 • 2 Jaren voltijdse klinische ervaring
 • 120 Uren zelfervaring waaronder psychotherapie en/of muziektherapie en/of groepsmuziektherapie
 • 150 Uren supervisie door een erkend supervisor (psychotherapeut en/of muziektherapeut)
 •  Publicatie in een vaktijdschrift of boek

OF

 • Geen getuigschrift van een academische opleiding tot muziektherapeut maar wel 10 jaar voltijdse klinische ervaring
 • 120 Uren zelfervaring waaronder psychotherapie en/of muziektherapie en/of groepsmuziektherapie
 • 150 Uren supervisie door een erkend supervisor (psychotherapeut en/of muziektherapeut)
 • Een verhandeling met een theoretisch en praktisch gedeelte die dieper ingaat op een muziektherapeutisch aspect en dat door een examencommissie van een academische opleiding goedgekeurd wordt

Supervisor

 • Voldoen aan de voorwaarden van een volwaardig lid
 • 8 Jaren voltijdse klinische ervaring
 • 5 Publicaties in vaktijdschriften of boeken

Kandidaat lid

 • Getuigschrift van een academische opleiding tot muziektherapeut
 • 60 Uren zelfervaring waaronder psychotherapie en/of individuele muziektherapie
 • 60 Uren supervisie
 • 80 Uren groepsmuziektherapie

Student lid

 • Toegelaten zijn tot de Masterjaren van een academische opleiding tot muziektherapeut

Indien u meent aan deze voorwaarden te voldoen en uw kandidatuur wenst te stellen, kunt u hiertoe een aanvraag richten via het formulier dat u vindt op Deze Pagina.

U kunt eveneens sympathisant of steunend lid van BMT vzw worden. Meer informatie hieromtrent kunt u eveneens bekomen door uw vraag te stellen met gebruikmaking van het hierboven reeds vermelde formulier.